Strefa klienta

17

sierpnia

Zmiana formy opodatkowania przychodów osiągniętych w 2022 r.

Post opublikowany przez: DORADCA

Nowelizacja przepisów o PIT umożliwia przedsiębiorcom zmianę formy opodatkowania.


Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku


W związku ze zmianą skali podatkowej, która dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca br. Opodatkowywali swoje dochody (przychody) podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli wybrać skalę podatkową dla opodatkowania tych dochodów (przychodów). Wyboru tego podatnicy dokonają po zakończeniu roku w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-36S. Wybór skali podatkowej pozwoli podatnikom spełniającym ustawowe warunki na skorzystanie z wszystkich preferencji dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej, w tym np. z możliwości wspólnego opodatkowania ze współmałżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.


Przedsiębiorcy, którzy dokonają takiego wyboru, nie będą zaś mogli odliczyć zapłaconych w trakcie 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli składki takie zaliczali w trakcie roku do kosztów uzyskania przychodów, to po zakończeniu roku będą musieli skorygować te koszty i wyłączyć z nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Jeśli podatnik złoży w ustawowym terminie np. PIT -36L lub PIT- 28, nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej.


Decyzja, co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku (a nie lat następnych). Podatnik, który w bieżącym roku opodatkowuje swoje przychody np. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tej samej formie będzie, więc opodatkowywał przychody osiągane od 1 stycznia 2023 r., chyba że w ustawowym terminie złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego.


Podatnicy opodatkowani w tym roku podatkiem liniowym, w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-36S wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym. Podatnicy ci obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach, czyli według jednolitej 19% stawki podatku. Zaliczki te, jako zaliczki należne i zaliczki wpłacone, wykażą w zeznaniu PIT-36 albo PIT-36S, bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu wg skali podatkowej.


Podatnicy opodatkowani w 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-36S wykażą przychody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy ci obowiązani będą do końca roku prowadzić ewidencję przychodów oraz obliczać i wpłacać miesięcznie albo kwartalnie należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. Przed złożeniem zeznania podatnicy będą zobowiązani założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów i na jej podstawie obliczyć dochód z działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących podatników prowadzących tę księgę, z uwzględnieniem różnic remanentowych.


Wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku będą mogli dokonać także:

  • Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy przed 1 lipca br. opodatkowywali dochody z tego tytułu podatkiem liniowym. W tym przypadku, podobnie jak przedsiębiorcy, obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach, czyli według jednolitej 19% stawki podatku. Zaliczki te, jako zaliczki należne i zaliczki wpłacone, wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

  • Podatnicy osiągający przed 1 lipca br. przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. W tym przypadku podatnicy ci obowiązani będą obliczać i wpłacać należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. W zeznaniu PIT-36 wpłacony ryczałt wykażą, jako dokonane wpłaty.

  • Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego. W tym przypadku podatnicy ci obowiązani będą obliczać i wpłacać należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. W zeznaniu PIT-36 wpłacony ryczałt wykażą, jako dokonane wpłaty.


Obowiązek wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należnego za grudzień br. i ostatni kwartał br. do końca lutego 2023 r. nie będzie dotyczył podatników, którzy przed tym terminem zawiadomią o wyborze skali podatkowej w złożonym PIT-36 albo PIT-36S.


Zmiana formy opodatkowania w trakcie 2022 r.


Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca br. opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania przychodów osiągniętych od 1 lipca do końca 2022 r. Złożenie takiego oświadczenia będzie równoznaczne z utratą prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i obowiązkiem opodatkowania dochodów osiągniętych w drugiej połowie 2022 r. i opodatkowaniem według skali podatkowej. W konsekwencji podatnik obowiązany będzie m.in. zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz sporządzić spis z natury na dzień 1 lipca 2022 r. Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, będą więc składać 2 zeznania PIT-28 i PIT-36 albo PIT-28S i PIT-36S.


Rezygnacja z ryczałtu za drugą połowę br. oznaczać będzie opodatkowanie dochodów wg skali również w następnych latach, chyba że w ustawowym terminie podatnik złoży oświadczenie o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą złożyć też podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.


Rezygnacja z ryczałtu w trakcie roku, podobnie jak utrata prawa do ryczałtu, oznacza dla podatnika brak możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podatnik taki będzie jednak korzystał z pełnej kwoty wolnej (30 000 zł) i pełnego limitu dochodów podlegających opodatkowaniu 12% stawką podatku (120 000 zł).

źródło fot. pexels.com


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij