Strefa klienta


Obowiązek informacyjny RODO

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zagrody 20A, 30-318 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197535, NIP  6790004767, REGON 351022290 (dalej Administrator).

 

Podane dane osobowe uzyskane przez Administratora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji przez Administratora umowy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
  2. wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
  3. obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń.

Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy do czasu:

  1. upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,

albo

  1. do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij