Strefa klienta

23

sierpnia

Zmiany w ulgach podatkowych

Post opublikowany przez: DORADCA

Nowelizacja przepisów o podatku dochodowym wprowadziła m.in. zmiany w ulgach podatkowych.


Ulga na związki zawodowe


Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy są członkami związków zawodowych mogą pomniejszać swój dochód do opodatkowania o kwotę składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych, do których przynależą. Wysokość odliczenia jest ograniczona limitem.


W stanie prawym do 30 czerwca br. limit wynosił 300 zł (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT). 1 lipca 2022 r. wzrósł limit odliczenia. Odliczać można składki do wysokości nieprzekraczającej 500 zł rocznie.


Podwyższony limit ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych już od 1 stycznia 2022 r., zatem w rozliczeniu za 2022 r. można skorzystać z tej ulgi maksymalnie do wysokości 500 zł.


Jeżeli składkę członkowską na rzecz związków zawodowych przekazuje ze środków podatnika pracodawca, wówczas kwota przysługującego odliczenia będzie wykazana w informacji PIT-11.


W pozostałych przypadkach podatnik musi posiadać dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.


Ulga na zabytki


Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje odliczenie dedykowane podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, zwane ulgą na zabytki.


Najważniejsza zmiana wprowadzona ostatnią nowelizacją to brak możliwości odliczenia wydatków na nabycie zabytku nieruchomego poniesionych po 31 grudnia 2022 r.


Zmiany obejmują również wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Jeśli będą poniesione od 1 stycznia 2023 r., to można będzie je odliczyć pod warunkiem, że dotyczą zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków. Odliczenie tego rodzaju wydatków będzie możliwe w zeznaniu podatkowym dopiero po otrzymaniu zaświadczenia wydanego na piśmie przez konserwatora zabytków, potwierdzającego wykonanie prac i robót zgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.


Nie będzie można skorzystać z odliczenia w ramach ulgi na zabytki, jeżeli poniesione przez podatnika wydatki wykroczą poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zostaną wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.


Ustawa zachowuje prawa nabyte do odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym oraz na nabycie zabytku nieruchomego, w dotychczasowym brzmieniu, do wydatków poniesionych do końca 2022 r.


Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci


Ulga na dzieci to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych. Polega na możliwości odliczenia od podatku określonych kwot na każde dziecko.


Ulgę rozlicza się po zakończeniu roku podatkowego, w składanym zeznaniu rocznym.


Jej wysokość zależy od wielu czynników:

  • liczby i wieku dzieci,
  • wysokości zarobków w przypadku odliczenia na jedno dziecko,
  • sposobu opodatkowania w przypadku prowadzenia przez rodziców działalności gospodarczej.


Jeżeli podatnik korzysta z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i w składanym zeznaniu podatkowym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej mu ulgi, to ma prawo otrzymać różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.


Dodatkowy zwrot jest ograniczony limitem. Jego wysokość wyznacza suma zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wskazanych w ustawie o PIT.


Ostatnia nowelizacja zmienia sposób ustalania limitu. Wysokość limitu wyznacza suma:

  • podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia podatnika od uzyskanych przychodów, które objęte są zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przykład: Pani Anna jest mamą 3 dzieci. W ramach ulgi na dzieci podatniczce przysługuje kwota 4 224,12 zł. Uzyskuje wyłącznie przychody ze stosunku pracy. Podatek należny wynikający z deklaracji podatkowej Pani Anny wynosi 3 000 zł. Czy podatniczka może skorzystać z ulgi na dzieci oraz dodatkowego zwrotu ulgi?

 

Tak, Pani Anna w zeznaniu podatkowym skorzysta z ulgi na dzieci do wysokości podatku, tj. 3 000 zł. Ponieważ kwota przysługującego odliczenia jest wyższa niż kwota odliczona, podatniczka może również skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Do ustalenia limitu dodatkowego zwrotu w tym przypadku należy uwzględnić wykazane w informacji PIT-11 podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne pobrane przez płatnika oraz pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne.źródło fot. unsplash.com


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij