Oferta

Reprezentacja w postępowaniach


W obecnych realiach prawnych instytucja reprezentacji procesowej umożliwia stronie postępowania skorzystanie z fachowego zastępstwa prawnego przed sądem lub organem administracji. Radca prawny, czy doradca podatkowy dysponują wiedzą w zakresie prawa procesowego jak i procedury administracyjnej, która jest niezbędna dla skutecznego dochodzenia lub obrony praw przedsiebiorcy w toczącym się postępowaniu.

 
prawo cywilne

 • uczestnictwo w procesie negocjacji umów
 • pomoc w windykacji należności
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

prawo podatkowe

 • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, UKS i Izbą Skarbową
 • reprezentacja przed WSA i NSA

prawo spółek oraz prawo gospodarcze i handlowe

 • zastępstwo prawne w sprawach rejestracji spółek
 • reprezentacja Klienta przez Sądami Rejestrowymi
 • dochodzenie roszczeń przedsiębiorców

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi tego pracownika organizacjami związkowymi, wynikłymi na tle stosunku pracy
 • zastępstwo procesowe Klienta w sprawach z zakresu prawa pracy

prawo administracyjne

 • reprezentacja Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

obrót nieruchomościami

 • reprezentowanie Klienta w zakresie nabywania, zbywania prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych, takich jak użytkowanie, służebność
 • zastępstwo prawne w sprawach wieczystoksięgowych

prawo zamówień publicznych

 • analiza dokumentacji dotyczącej postępowań (w tym SIWZ)
 • sporządzanie pism w toku postępowań, w tym odwołań, skarg do sądów
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą

Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij