Oferta

Czym są i komu przysługują ulgi PFRON?


PFRON to skrót od Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to fundusz powołany w celu finansowania działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im równych szans zarówno w życiu codziennym, jak i na rynku pracy. Ulga PFRON to ulga podatkowa, którą mogą otrzymać przedsiębiorcy, zatrudniający osoby niepełnosprawne lub wspierający ich rehabilitację. Ulga ta jest udzielana na podstawie odrębnych przepisów.

Jak funkcjonuje PFRON?

W szczególności PFRON realizuje następujące zadania:

  • Finansowanie rehabilitacji leczniczej, która obejmuje m.in. leczenie, zabiegi rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, a także koszty związane z dojazdem do ośrodka rehabilitacyjnego.
  • Finansowanie rehabilitacji społecznej, która obejmuje m.in. zapewnienie opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym, które z powodu swojego stanu nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.
  • Finansowanie rehabilitacji zawodowej, która obejmuje m.in. kształcenie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych, a także doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt i przystosowanie stanowiska pracy do ich potrzeb.
  • Finansowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, która obejmuje m.in. wsparcie w znalezieniu pracy oraz w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
  • Finansowanie prac badawczych i rozwojowych z zakresu rehabilitacji oraz wspieranie działań z zakresu promocji i upowszechniania informacji na temat rehabilitacji.
  • Udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne lub wspierają ich rehabilitację.

Kto musi płacić składki PFRON?

Obligatorem składek na rzecz PFRON są pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę oraz inni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają pracowników. Wysokość składki uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników oraz ich wynagrodzenia. Istnieją jednak pewne wyjątki od obowiązku płacenia składek PFRON. Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku płacenia składek na rzecz PFRON. Zwolnienie to jest udzielane na podstawie odrębnych przepisów i warunkiem jego uzyskania jest zatrudnienie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych pracowników.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON?

Wniosek o dofinansowanie składa się w wyznaczonym do tego miejscu, w zależności od rodzaju dofinansowania. W przypadku dofinansowania z PFRON, wniosek można złożyć w jednostce organizacyjnej PFRON lub przez internet, za pośrednictwem platformy e-PFRON.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulgi PFRON? Zapraszamy do współpracy stacjonarnej lub online z naszą kancelarią!

Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij