Strefa klienta

18

listopada

Ulga na terminal płatniczy

Post opublikowany przez: DORADCA

Od 2022 r. pojawi się nowe odliczenie od dochodu *( przychodu), z którego skorzystają podatnicy CIT i PIT, ponoszący wydatki na nabycie terminala płatniczego lub związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu.

Ulga na terminal płatniczy kierowana jest do przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Będzie ona odliczana od dochodów (przychodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach ulgi na terminal płatniczy podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

  1. 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
  2. 1.000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Mali podatnicy (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) skorzystają z podwyższonego limitu odliczenia, o ile spełnią niektóre warunki wynikające z przepisów o VAT. Odliczenie w podatku dochodowym może wynieść 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym. Ulga będzie przy tym przysługiwać w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

Warto również wskazać, że ustawa Polski Ład przewiduje obowiązek zapewnienia dokonywania płatności w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana przy użyciu instrumentu płatniczego ( terminala). Za niedochowanie tego obowiązku organ podatkowy może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną w kwocie 5.000 zł.*Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ( zwaną dalej ustawą Polski Ład) podpisanej przez Prezydenta RP 16.07.2021r.Niniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij