Strefa klienta

24

listopada

Rejestr Działalności na Rzecz Spółek i Trustów

Post opublikowany przez: DORADCA

Od dnia 31 października 2021 r. obwiązuje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, na mocy której działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stanie się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162).

Wpis do odpowiedniego rejestru podlegają wszyscy przedsiębiorcy wykonujący „działalność na rzecz spółek lub trustów” , która polega na świadczeniu następujących usług:

 1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 4. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 5. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym,

oraz wszyscy przedsiębiorcy prowadzący „działalność w zakresie walut wirtualnych”, która polega na:

 1. wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
 2. wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi,
 3. pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej,
 4. prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

  Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru nie obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, o których mowa w art. 8 ustawy o radcach prawnych i art. 4a ustawy – Prawo o adwokaturze.

Do 30 kwietnia 2022 r. wpisu do rejestru powinny dokonać podmioty, które aktualnie (tj. na dzień 31 października 2021 r.) prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych.


Podmioty, które planują rozpoczęcie powyższej działalności od 31 października 2021 r. lub później, zobowiązane są uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.


Rejestr prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.


W przypadku braku wpisu do odpowiedniego rejestru, podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych podlega karze pieniężnej do wysokości 100 tys. zł.


Więcej informacji można uzyskać na stronieNiniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij