Strefa klienta

26

kwietnia

ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R)

Post opublikowany przez: DORADCA

 

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły korzystne zmiany dla przedsiębiorców w zakresie możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi.

Po pierwsze rozszerzony został katalog tzw. kosztów kwalifikowanych, o które podatnicy PIT i CIT mogą dokonać odliczenia. I tak począwszy od 1 stycznia 2017 r. dodatkowo za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, na:

  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenia postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak i odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Po drugie wydłużono okres, w którym przedsiębiorcy mają możliwości dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Natomiast w przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. podwyższono kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową (B+R) od podstawy obliczenia podatku dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców do 50{d6d9750f8e876bde61bdf9c5c9e832d39f5594d2ffa7ab040a00f8cd35f81b58}. Natomiast pozostałe, duże firmy będą mogły odliczyć 50{d6d9750f8e876bde61bdf9c5c9e832d39f5594d2ffa7ab040a00f8cd35f81b58} kosztów pracy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej i 30{d6d9750f8e876bde61bdf9c5c9e832d39f5594d2ffa7ab040a00f8cd35f81b58} pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.


Niniejszy wpis została sporządzona z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowanie na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą doradcy podatkowego. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z doradcą podatkowy.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij