Strefa klienta

10

marca

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA (KAS)

Post opublikowany przez: DORADCA

Od 1 marca br. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Celem ww. ustawy jest utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (zwanej dalej KAS).

Do najważniejszych zadań KAS należy m. in.:

 1. realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
 2. realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
 3. realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
 4. obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;
 5. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;
 6. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
 7. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców.

Organami KAS są:

 1. minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 3. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
 4. dyrektor izby administracji skarbowej;
 5. naczelnik urzędu skarbowego;
 6. naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Organy Krajowej Administracji Skarbowej mają realizować zadania i funkcje przede wszystkim organów podatkowych, organów celnych, organów egzekucyjnych oraz finansowych organów postępowania przygotowawczego.

Ponadto, wymieniona na wstępie ustawa zawiera m.in. szczegółowe regulacje dotyczące zasad prowadzenia przez organy KAS kontroli celno-skarbowej. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej będzie następowało z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia takiej kontroli udzielonego kontrolującemu. Natomiast w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli może być ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Kontrola celno-podatkowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia, przy czym ustawa przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania kontroli.

Więcej informacji nt Krajowej Administracji Skarbowej można uzyskać pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kas/o-kas


Niniejszy wpis została sporządzona z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowanie na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą doradcy podatkowego. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z doradcą podatkowy.

 


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij