Strefa klienta

27

października

Import usług elektronicznych a VAT

Post opublikowany przez: DORADCA

Usługi elektroniczne to usługi świadczone drogą elektroniczną. Do tej kategorii należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zasadniczo zautomatyzowane (jak np. dostawa oprogramowania, dostęp do baz danych, pobieranie aplikacji lub muzyki czy gry online).


Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT jest jej stałe miejsce zamieszkania. W przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz polskich konsumentów miejscem świadczenia będzie więc Polska.


Obowiązek rejestracji VAT-UE


Zanim zainteresowany zacznie nabywać od unijnych kontrahentów usługi, musi zarejestrować się do celów VAT-UE. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.


Czynny podatnik VAT powinien zarejestrować się jako podatnik VAT-UE jeszcze przed dokonaniem nabycia usług, dla których Polska jest miejscem świadczenia.


Zwolniony podatnik VAT powinien zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, gdy nabywa usługi od kontrahenta z Unii Europejskiej, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy (Polska). Musi wówczas zarejestrować się na potrzeby VAT-UE oraz rozliczyć VAT z danej transakcji.


Do rejestracji służy formularz VAT-R. Jeżeli fi rma ma już status czynnego podatnika VAT dla transakcji krajowych, dokonuje tylko odpowiedniej aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Potwierdzenie nadania numeru VAT-UE otrzyma na formularzu VAT-5UE.


Od tego momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, poprzedzonym kodem PL.


Musi zweryfikować status zagranicznego kontrahenta. Jeżeli nie jest on podatnikiem VAT-UE, to usługi będą opodatkowane w Polsce (a nie w kraju UE jak w przypadku świadczenia usług dla podatników). Do weryfikacji służy system VIES.

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT jest jej stałe miejsce zamieszkania.

Jak rozliczyć import usług?


Import usług ma miejsce wówczas, gdy:

  • dostawcą usługi jest podmiot, który nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności;
  • odbiorcą usługi (usługobiorcą) jest przedsiębiorca, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub też stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium Polski.


Import usług spoza Unii Europejskiej (podobnie jak nabycie usług z krajów UE) jest opodatkowany VAT w Polsce. Do rozliczenia VAT z tytułu importu usług jest zobowiązany usługobiorca, a więc polski przedsiębiorca.


Do ceny nabycia usługi należy doliczyć polską stawkę podatku należnego (do zapłaty). Jednocześnie, jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i import usługi jest związany z działalnością opodatkowaną VAT, przysługuje mu odliczenie podatku naliczonego (do zwrotu) w tej samej kwocie. Transakcja jest więc neutralna pod względem VAT.


Podatnik zwolniony z VAT, który został zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego, nie może odliczyć VAT od tej transakcji. VAT jest wtedy kosztem w podatku dochodowym.


Ceną nabycia jest wszystko to, co przedsiębiorca zapłaci usługodawcy, wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak prowizje, koszty transportu i ubezpieczenia oraz podatkami, cłami i innymi należnościami o podobnym charakterze, ale bez udzielonych obniżek cen, rabatów, upustów. Jeżeli cena jest wyrażona w walucie obcej, to należy ją przeliczyć na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Dniem powstania obowiązku podatkowego jest dzień wykonania usługi lub dzień dokonania zapłaty, jeśli była wcześniejsza niż wykonanie usługi. Od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT może wybrać do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania VAT określonych w walucie obcej zasady stosowane do rozliczenia przychodu uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.


Warunkiem odliczenia VAT z tytułu importu jest wykazanie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej. Najprościej jest rozliczyć podatek należny i naliczony w jednej deklaracji.


Do września 2021 roku warunkiem odliczenia VAT od importu usług było wykazanie podatku należnego od tej transakcji w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ten warunek jednak został usunięty i podatek naliczony można obecnie wykazać wraz z podatkiem należnym.


Nabycie usług wykazuje się w deklaracjach:

  • JPK_V7M lub JPK_V7K – podatnik VAT czynny;
  • VAT-8 – podatnik VAT zwolniony, ale zarejestrowany jako podatnik VAT-UE;
  • VAT-9M – podatnik VAT zwolniony, niezarejestrowany jako podatnik VAT-UE.


W ew. składanej informacji podsumowującej VAT-UE nie wykazuje się nabycia usług od kontrahenta z UE, które są opodatkowane w Polsce.źródło fot. unsplash.com


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij