Strefa klienta

22

czerwca

Rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

Post opublikowany przez: DORADCA

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 28 czerwca 2024 r. W tej edycji Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ma zamiar przyjąć do projektu 40 pracodawców z Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie u małopolskich pracodawców, posiadających status małego lub średniego przedsiębiorstwa, kompleksowych narzędzi umożliwiających elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników.

Po przeprowadzonym wsparciu szkoleniowo-doradczym, pracodawca środki z grantu może przeznaczyć – zgodnie z opracowanym indywidualnym planem wsparcia w oparciu o przygotowaną konkretną strategię zarządzania wiekiem – m.in. na:

 • wdrożenie elastycznych form pracy,
 • doposażenie zdalnego stanowiska pracy,
 • poprawę ergonomii stanowisk pracy,
 • profilaktykę zdrowotną,
 • wdrożenie mentoringu,
 • tworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji.

Maksymalna kwota wydatków na wdrożenie rozwiązań wskazanych w strategii zarządzania wiekiem, jaką pracodawca może ponieść w projekcie, wynosi 80 000 zł, z czego:

 • dofinansowanie w formie grantu wynosi 78,75%, jednak nie więcej niż 63 000 zł;
 • wkład własny pracodawcy wynosi 21,25%, jednak nie więcej niż 17 000 zł.

Pracodawca zainteresowany udziałem w projekcie powinien wypełnić formularz rekrutacyjny (nowy wzór). Podpisany przez pracodawcę (osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania pracodawcy) formularz oraz wymagane załączniki należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Można to zrobić na 3 sposoby:

 • osobiście w Biurze Projektu, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (przy czym datą wpływu jest data dostarczenia formularza do Biura Projektu);
 • przez portal ePUAP – jeżeli na się profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • e-mailem na adres e-mail: pni@wup-krakow.pl jako dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub z użyciem profilu zaufanego.

Komisja rekrutacyjna oceni formularze – zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie projektu – do 30 dni kalendarzowych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani naszym wsparciem w udziale w projekcie, to zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem.


Podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszymi doradcami.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij