Strefa klienta

6

października

Zmiany w zakresie TAX FREE

Post opublikowany przez: DORADCA

Od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie procedury zwrotu VAT podróżnym. Mają one na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. Rejestracja na platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych już trwa.

W ustawie o VAT wprowadzono definicję systemu TAX FREE. Będzie to system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, służący do obsługi dokumentów elektronicznych, które będą podstawą do:

  • dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym,
  • do wystawiania i obiegu dokumentów,
  • do prowadzenia ewidencji.

System TAX FREE będzie użytkowany jednocześnie przez sprzedawców dokonujących sprzedaży podróżnym oraz administrację celno-skarbową.


W przepisach wprowadzono nowy warunek, jaki powinien spełniać sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów podróżnym, (którym przysługuje zwrot podatku). Mianowicie sprzedawca – chcąc uczestniczyć w systemie zwrotu podatku podróżnym – oprócz dotychczasowych warunków będzie musiał korzystać z systemu TAX FREE.


Warunek ten będzie niezbędny, gdyż wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE i elektroniczne potwierdzenie wyłącznie w tym systemie.


Sprzedawca, który począwszy od 1 stycznia przyszłego roku, zamierza dokonywać dostawy towarów podróżnym, musi zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W ten sposób będzie mógł korzystać z systemu TAX FREE. Możliwość rejestracji rozpoczęła się od 1 lipca i potrwa do 31 grudnia br.


W konsekwencji zostanie zniesiony obowiązek składania przez sprzedawcę do naczelnika urzędu skarbowego pisemnej informacji o:

  • rozpoczęciu sprzedaży w systemie TAX FREE,
  • o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów u danego sprzedawcy może odebrać podatek VAT,
  • z kim zawarto umowę o zwrot podatku.

Zniesiony zostanie także obowiązek przedkładania kopii umów zawartych z podmiotami pośredniczącymi w dokonywaniu zwrotu podatku VAT podróżnym.


Sprzedawca zostanie zobowiązany do wystawienia dokumentu elektronicznego w systemie TAX FREE. Będzie on również zobowiązany do wydania podróżnemu, za jego zgodą, dokumentu elektronicznego TAX FREE i przesłania go w uzgodniony z nim sposób lub wydania wydruku tego dokumentu elektronicznego.

Po zmianach przepisy wskazują, że zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżnemu, który dokonał nabycia towaru. W praktyceoznacza to, że podróżny, który wybierze opcję zwrotu podatku VAT w formie gotówkowej, będzie musiał stawić się osobiście, aby ja odebrać. Nie będzie możliwości ustanowienia pełnomocnika.


Podstawą do dokonania zwrotu podatku będzie dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w dokumencie. Zrezygnowano z obowiązku dołączania paragonu fiskalnego.


Należy także podkreślić, że obecnie zwrot podatku w formie bezgotówkowej może być dokonywany jedynie poleceniem przelewu, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą. Zmiany w ustawie rozszerzają możliwości zwrotu podatku podróżnym o zwrot w formie bezgotówkowej w rozumieniu art. 63 Prawa bankowego.


W świetle Prawa bankowego, rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się natomiast w szczególności:

  • poleceniem przelewu,
  • poleceniem zapłaty,
  • czekiem rozrachunkowym i kartą płatniczą.


Jest to, zatem katalog otwarty i rozliczenie bezgotówkowe może być dokonywane również w innej formie.


Obowiązek stosowania kas on-line


Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza obowiązek stosowania kas on-line dla sprzedawców dokonujących dostawy towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym. Jeszcze do końca bieżącego roku podatnicy będą mogli prowadzić ewidencję sprzedaży stosując kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. będą już musieli rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas on-line.


Ewidencja TAX FREE


Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy (sprzedawcy) dokonujący zwrotu podatku podróżnym będą obowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji w systemie TAX FREE. Będzie ona, zawierała dane, które pozwolą na prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym.
Niniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij