Strefa klienta

19

kwietnia

UMORZENIE SUBWENCJI PFR 1.0

Post opublikowany przez: DORADCA

Umożliwiono umorzenie 100% wartości subwencji 1.0 udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm.

Proces umarzania subwencji finansowej 1.0 zależy od spełnienia przez przedsiębiorcę warunków określonych w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Choć warunki jej umorzenia różnią się w zależności od statusu beneficjenta (inne dla mikro- i inne dla małych i średnich przedsiębiorców), bezwarunkowo należy zwrócić 25% otrzymanej subwencji finansowej, gdyż wartość umorzenia maksymalnie wynosi 75% subwencji.

To się jednak zmieniło na korzyść przedsiębiorców w wyniku przyjęcia 5 stycznia 2021 r. uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm. Na jej podstawie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, mali i średni) mogą liczyć na umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych ograniczeniami, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

Całkowite umorzenie otrzymanych kwot subwencji nie dotyczy jednak wszystkich beneficjentów, tylko tych, którzy prowadzą działalność wyrażoną określonym kodem PKD (patrz ramka). Dla pozostałych firm warunki umarzania subwencji nie zmieniły się, tj. bezwarunkowo muszą zwrócić 25% otrzymanej subwencji.

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację Mikroprzedsiębiorców i MŚP działających w wybranych branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z Covid-19 oraz mając na celu dodatkową ochronę podmiotów działających w tych branżach, Mikroprzedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi;

b) ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD:

 • – 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • – 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • – 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • – 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • – 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • – 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • – 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • – 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • – 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • – 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • – 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • – 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • – 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • – 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • – 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • – 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • – 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • – 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • – 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • – 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • – 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • – 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • – 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • – 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • – 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • – 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • – 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • – 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • – 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; x
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

c) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie:

 • (A) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
 • (B) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

oraz

d) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego, będą zwolnione z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości.

Na stronie PFR można znaleźć instrukcję rozliczenia subwencji finansowej z PFR link.


Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij