Strefa klienta

15

września

Ulga na złe długi

Post opublikowany przez: DORADCA

Powstanie zatoru płatniczego nie zwalnia podatnika z obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług. Na szczęście przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi, dzięki której może dokonać korekty deklaracji i odzyskać zapłacony wcześniej podatek od towarów i usług.

By skorzystać z ulgi na złe długi niezbędne jest, by niezapłacona wierzytelność była uprawdopodobniona tzn. w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonej w umowie lub na fakturze, wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, a od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata (3 lata według planowanych zmian SLIM VAT 2), licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Wówczas wierzyciel ma prawo do skorygowania podatku należnego, a dłużnik ma obowiązek skorygowania VAT odliczonego.

W przełomowym wyroku w sprawie C-335/19, TSUE stwierdził że polskie przepisy których spełnienie umożliwia skorzystanie z ulgi na złe długi są zbyt restrykcyjne, gdyż nie można uzależniać możliwości skorzystania z ulgi, od tego czy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT od momentu dostawy towarów lub świadczenia usług aż do dnia poprzedzającego dzień złożenia korekty deklaracji. Jednocześnie należy pamiętać, że wierzyciel nadal będzie musiał na dotychczasowych zasadach posiadać status czynnego podatnika VAT aby móc skorygować deklarację.

Otwiera to drogę do ubiegania się o zwrot podatku należnego od transakcji w których dłużnicy nie mieli status czynnego podatnika VAT lub znajdowali się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Wydany przez TSUE wyrok oznacza, że polski ustawodawca musi zmienić przepisy dostosowując je do wyroku trybunału, co ma nastąpić wraz w wejście w życie pakietu SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r. Do tego czasu podatnicy mogą bezpośrednio zastosować przepisy art. 90 dyrektywy o VAT, co daje im również możliwość dokonania korekty tych deklaracji w których dłużnik nie był czynnym podatnikiem VAT, lub był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Niniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij