Strefa klienta

www

7

lipca

TARCZA 4.0.

Post opublikowany przez: DORADCA

💠DOPŁATY DO OPROCENTOWANYCH KREDYTÓW BANKOWYCH:

dopłaty do kredytów udzielanych przedsiębiorcom na podstawie umowy kredytowej zawartej od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku kredytów udzielonych wcześniej dopłaty będą mogły znaleźć zastosowanie jeżeli zostaną dostosowane do wymogów nowej ustawy. Umowy kredytu mogą być zawierane do 31 grudnia 2020r. Dotyczy to kredytów udzielanych przez banki, które zawarły z BGK umowę współpracy. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie część oprocentowania należnego bankowi.

 

💠OKREŚLENIE ZASAD WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ:

może zostać polecona pracownikowi posiadającemu umiejętności i możliwości jej wykonywania. Narzędzia, materiały oraz obsługę logistyczną ma zapewnić pracodawca. Na polecenie pracodawcy, pracownik ma obowiązek ewidencjonować wykonywane czynności.

 

💠URLOPY WYPOCZYNKOWE:

w okresie epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi we wskazanym przez siebie terminie, bez zgody pracownika i nie uwzględniając planu urlopów urlopu wypoczynkowego, który nie został przez pracownika wykorzystany w latach poprzednich. Wymiar urlopu może obejmować nawet 30 dni, a pracownik ma obowiązek do wykorzystania takiego urlopu.

 

💠WYPOWIEDZENIE UMÓW O ZAKAZIE KONKURENCJI:

w okresie stanu zagrożenia lub epidemii pracodawca, zleceniodawca, zamawiający mają prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku prawnego.

 

💠OGRANICZENIE ODPRAW I ODSZKODOWAŃ:

do 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia czy innej umowy dla firm, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych lub istotne obciążenie funduszu wynagrodzeń.

 

💠ZAWIESZENIE FUNDUSZY SOCJALNYCH:

możliwość zawieszenia w sytuacji określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszy wynagrodzeń niektórych obowiązków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy o socjalnym charakterze.

 

💠OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY PRACOWNIKA LUB OBJĘCIE PRZESTOJEM EKONOMICZNYM:

w przypadku istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń. Pracownikowi objętemu przestojem pracodawca ma wypłacać wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50% jednak nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Obniżenie wymiaru czasu pracy może maksymalnie dotyczyć 20%, nie więcej niż do ½ etatu. Konieczne jest porozumienie z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.

 

💠ZMIANY W ŚWIADCZENIU POSTOJOWYM:

świadczenie postojowe będzie również dostępne dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów.

 

💠MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA WSPARCIA Z FGŚP:

wsparcie będą mogły otrzymać także te podmioty, które mimo spadków obrotów nie objęły pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy.

 

doradcy@doradcy.pl
12 260 98 10
Ul. Zagrody 20a 30-318 Kraków


Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy plików cookies? Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies: CMS Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu. Google Analytics Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy. Facebook, Youtube i Vimeo Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies. Usuwanie i wyłączanie plików cookies Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij