Strefa klienta

29

grudnia

Sejm za fundacją rodzinną

Post opublikowany przez: DORADCA

Zachowanie ciągłości firmy, utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach i zabezpieczenie go przed jego utratą – to korzyści przyjętej już przez Sejm ustawy o fundacji rodzinnej. Od 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli założyć fundację rodzinną w Polsce.


Co przyniesie ustawa o fundacji rodzinnej?


Dzięki fundacji rodzinnej przedsiębiorcy będą mogli planować wielkopokoleniową sukcesję firm. Ma to się przyczynić do rozwoju biznesu i utrzymania miejsc pracy.


Firmy rodzinne są ważną częścią polskiej gospodarki. Stąd ważne jest, żeby zapewnić ciągłość działania takich przedsiębiorstw. Fundacja rodzinna ma służyć profesjonalizacji relacji między biznesem a rodziną. Będzie wyrazem dojrzałego podejścia do ochrony majątku rodzinnego i zabezpieczenia firmy przed problemami na wypadek braku porozumienia w rodzinie. Fundacja rodzinna będzie chronić majątek firmy przed jego rozdrobieniem, zarządzać nim i zapewniać środki utrzymania fundatorowi, a także członkom jego rodziny, nawet jeśli nie angażują się oni w działalność gospodarczą.


Z tego typu rozwiązań korzystają największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w wielu krajach m.in. Austria, Niemcy, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Norwegia. Pora na rodzime przedsiębiorstwa.


Zalety fundacji rodzinnej to:

  • możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów;
  • finansowe zabezpieczenie członków rodziny;
  • oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych;
  • utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku;
  • efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie;
  • planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.


Fundator


Fundatorem (założycielem) fundacji rodzinnej będzie mogła być tylko osoba fizyczna.


Beneficjenci


Beneficjentami fundacji rodzinnej będą mogły być osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.


Założenie fundacji rodzinnej


Aby móc to zrobić, fundator musi przed notariuszem złożyć oświadczenie o powołaniu fundacji lub sporządzić testament z takim oświadczeniem. Następnie konieczne będzie sporządzenie statutu i przekazanie majątku na fundusz założycielski, a także wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.


Majątek i działalność fundacji rodzinnej


Fundacja będzie działała w celu określonym przez fundatora. Najczęściej będzie to zapewnienie nieprzerwanego działania firmy oraz zapewnienie środków do życia dla członków najbliższej rodziny.


Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.


Fundacja taka musi zostać wyposażona w majątek początkowy (fundusz założycielski) o wartości co najmniej 100 000 zł. Do fundacji będzie można wnieść dowolne składniki majątkowe, np. udziały i akcje spółek, nieruchomości i ruchomości.


Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, jeżeli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały, lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego.


Podatki


Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane. Fundacja rodzinna będzie płaciła zryczałtowany 15% podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) od środków przekazywanych beneficjentom. Beneficjenci będący najbliższą rodzinną fundatora będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób prawnych (PIT). Pozostali zapłacą 15% PIT. Organizacje pozarządowe jako beneficjenci będą płacić CIT tak jak dotychczas, w tym korzystać ze zwolnienia podatkowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.źródło fot. unsplash.com


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij