Strefa klienta

30

grudnia

PFR – nowy termin na dostarczenie pełnomocnictwa

Post opublikowany przez: DORADCA

Przypominamy, że obowiązkiem beneficjenta programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) jest dostarczenie do dnia 
31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej), a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta (nie dotyczy do jednak wniosków lub odwołań, w wyniku których nie zostało udzielone wsparcie finansowe).

Dokumenty te muszą być zgodne z umową subwencji oraz regulaminem ubiegania się o udział w Programie. Informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty zostaną przedstawione za pośrednictwem banku, za pośrednictwem którego zawarli Państwo umowę subwencji nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.


W zależności m.in. od tego kto złożył w imieniu beneficjenta wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie konieczne będzie dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji finansowej, jednego z niżej wskazanych pakietu dokumentów.


1.

W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. członka zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji albo osobę prowadzącą jednoosobową działalność działającą bezpośrednio we własnym imieniu), konieczne jest przedłożenie:


a) informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta;


albo


b) wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta.


2.

W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. księgową posiadającą dostęp do bankowości elektronicznej, jednego z członków zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do łącznej reprezentacji, jednego ze wspólników spółki cywilnej), konieczne jest przedłożenie:


a) pełnomocnictwa udzielonego każdej osobie, która składała oświadczenia w bankowości internetowej na etapie zawierania umowy subwencji finansowej (w tym w zakresie składania odwołań) przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta (pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej/odwołania) wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z których będzie wynikało umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo;


albo


b) oświadczenia retrospektywnego, na podstawie którego beneficjent potwierdza zawarcie umowy subwencji finansowej (w tym złożenie odwołań) podpisanego przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z których będzie wynikało umocowanie osób podpisujących oświadczenie retrospektywne.


Dodatkowe uwagi


1. Co do zasady, dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać złożone w formie papierowej lub elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.


2. W zakresie pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymagane są formy szczególne, tj.: (i) w stosunku do formy pisemnej – forma z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz (ii) w stosunku do formy elektronicznej – forma z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Szczegóły w tym zakresie powinny zostać ustalone bezpośrednio z Państwa bankiem.


3. W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.


4. Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia został przez PFR zamieszczony na stronie internetowej.

Wzór Pełnomocnictwa

Wzór Oświadczenia


Niniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.

-Copyright Zespół Doradców Podatkowych 2020-


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij