Strefa klienta

20

czerwca

Pakiet Slim VAT 3 wchodzi w życie od 1 lipca

Post opublikowany przez: DORADCA

Od 1 lipca 2023 r. wejdzie w życie pakiet uproszczeń i ułatwień w podatku od towarów i usług. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:


1. Podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika VAT

Limit sprzedaży ulegnie zwiększeniu z 1,2 mln euro do 2 mln euro, co poszerzy liczbę podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej i kwartalnego rozliczania się z VAT.


2. Z rachunku VAT będzie można płacić za inne podatki

Z rachunku VAT będzie można płacić za inne podatki: podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek cukrowy, podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.


3. Zniesienie wymogu posiadania faktury przy odliczeniu VAT w transakcjach WNT

Nowelizacja przewiduje usunięcie z art 86 ustępów 10g i 10h, co znosi obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w przypadku braku posiadania przez podatnika faktury po 3 miesiącach od momentu zadeklarowania dokonania WNT. Zmiana spowoduje, że rozliczenie podatku naliczonego i należnego odbywać się będzie w tym samym okresie.


4. Nowe zasady dotyczące stosowania kursów walutowych w fakturach korygujących

Doprecyzowaniu ulegną przepisy dotyczące stosowania właściwego kursu w przypadku korekt do faktur wystawianych w walutach obcych. Kursem właściwym w wystawionej fakturze korygującej – zarówno w przypadku korekt in minus jak i in plus – będzie kurs historyczny zastosowany w fakturze pierwotnej. W przypadku zbiorczych faktur korygujących właściwym kursem będzie kurs średni NBP lub EBC z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej niezależnie od tego czy korekta była in plus czy in minus.


5. Zniesienie obowiązku uzgadniania proporcji przy sprzedaży mieszanej

Nowe przepisy znoszą obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozy proporcji przy sprzedaży mieszanej, o ile obrót podatnika nie przekroczy kwoty 30 000 zł. Zamiast tego, przepisy wprowadzają obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, jednak nie później niż do dnia przesłania ewidencji.
Niniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij