Strefa klienta

19

listopada

Nowosci w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok

Post opublikowany przez: DORADCA

Parlament przyjął już nowe rozwiązania dla podatników m.in. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nowelizacją ustawy o CIT przedłużone zostało działanie „tarczy antyinflacyjnej”, która będzie obowiązywać do końca 2022 r. Zmiany w CIT mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych, a także wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.


Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne.


„Obniżenie podatków to jeden ze sposobów na przetrwanie w tych trudnych czasach. Dlatego, monitorując obecną sytuację, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do końca roku. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli” – wskazał wiceminister finansów Artur Soboń.


Zmiany w podatkach

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania. Nowelizacja ta ma sprzyjać również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinna przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego.

Najistotniejsze zmiany w zakresie CIT obejmują:

 • Modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023); podatek minimalny zacznie więc obowiązywać dopiero od 2024 r. Będą go płacić spółki, których poziom rentowności nie przekroczy 2%. Wprowadzono też liczne wyłączenia, m.in. dla należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.
 • Zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.
 • Zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH).
 • Uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund.
 • Gruntowną zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (który ma służyć przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania poprzez transfer dochodów przy pomocy jednostek pośredniczących do jurysdykcji podatkowych o znikomej efektywnej stawce opodatkowania).
 • Złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.
 • Likwidację obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”.
 • Poprawę regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) – m.in. zmianę zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku, zmianę daty powstania obowiązku zapłaty zaliczek na poczet dywidendy i zmianę warunku zatrudnienia dla stosowania preferencyjnego CIT.
 • Zmianę przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Zmiany w zakresie innych podatków obejmują z kolei:

 • Utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie (np. stawki podstawowej 23% zamiast 22%) – w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej na Ukrainie (pomimo, że Senat postulował wykreślenie przepisów, które w 2023 r. utrzymują stawki VAT na obecnym poziomie – czyli 8 i 23%, zaś od 2024 r. wysokość stawek VAT uzależniają od wydatków na obronność).
 • Zmianę przepisów zmierzającą do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych.


„Tarcza Antyinflacyjna” do końca roku


Monitorując obecną sytuację, rząd podjął decyzję o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku.


W wyniku opisanej nowelizacji utrzymane zostaną zatem niższe stawki VAT dla towarów takich jak: podstawowe produkty żywnościowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i niektóre środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Przedłużono również korzystne rozwiązania w zakresie akcyzy, czyli:

 • Obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG.
 • Zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe.
 • Obniżkę stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Utrzymano również wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.źródło fot. unsplash.com


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij