Strefa klienta

30

czerwca

Nowe obowiązki związane z e-commerce w VAT

Post opublikowany przez: DORADCA

Od 1 lipca 2021 r. planowane są zmiany w zakresie e-commerce (dnia 28 czerwca 2021 r. ustawa została opublikowana w Dz.U.) dotyczące w szczególności transakcji dokonywanych w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C).


Podatnicy mają mieć możliwość rozliczania dla celów VAT transakcji dokonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (konsumentów) w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. Państwie członkowskim identyfikacji – w Polsce).

Uchylone zostaną przepisy regulujące tzw. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju oraz obowiązujące obecnie limity dla poszczególnych Państw.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość (WSTO)


W miejsce uchylonej sprzedaży wysyłkowej będzie wprowadzona: wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (dalej zwana: WSTO). Rozumie się przez nią dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy (konsumenta) pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane (B2C).

Dla opodatkowania podatkiem VAT istotne ma znaczenie miejsce dostawy towarów, które przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaż towarów na odległość, jest miejsce, w którem towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy (kraj przeznaczenia towaru).

Od tej zasady jest wyjątek – opodatkowanie WSTO w Polsce – gdy wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT, świadczących na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt. 2 ustawy o VAT, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w lit. a).

Dla Polski kwota limitu wyrażona w PLN wynosi 42 000 (limit dotyczy wartości łącznej sprzedaży do wszystkich krajów UE). Brak przekroczenia limitu wówczas dostawa podlega opodatkowaniu w kraju, skąd towar jest wysyłany lub transportowany, tj. wg polskich zasad (deklaracja VAT-7/JPK).

W sytuacji braku możliwości opodatkowania w kraju wysyłki towarów (przekroczenie limitu 42 000 PLN ), wówczas istnieją dwie możliwości:

1. Rejestracja i rozliczanie VAT w państwie konsumpcji

Opcja ta jest taka jak obecnie, czyli podatnik rejestruje się w każdym kraju UE, w którym ma miejsce opodatkowanie i rozlicza VAT wg miejscowych zasad i reguł (jeżeli np. dokonuje dostawy do DE, NL, wówczas powinien rejestrować się do DE i NL) oraz zwykłą rejestrację krajową w PL, z uwagi na rozliczanie podatku naliczonego od zakupów oraz należnego od sprzedaży krajowej.

2. Rejestracja w Polsce do procedury OSS za pomocą środków komunikacji elektronicznej (procedura unijna – NOWA PROCEDURA).

Druga opcja – oznacza skorzystanie z nowej procedury OSS, w ramach której podatnik zgłosi się w PL do Drugiego Urzędu Warszawa – Śródmieście, za pośrednictwem którego będzie rozliczał 100 % VAT należnego innym krajom UE. Nie ma wówczas potrzeby rejestracji w poszczególnych państwach.

W przypadku wyboru Procedury OSS dotyczyć będzie wszystkich czynności nią objętych, to jest:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO);
  • świadczenie usług z art. 28k ustawy o VAT na rzecz konsumentów z innych krajów UE – usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (limit 42 000 PLN);
  • świadczenie innych usług niż usługi z art. 28k ustawy o VAT na rzecz konsumentów z innych krajów UE, gdzie miejsce opodatkowania jest inny kraj UE – przykładowo usługi związane z nieruchomościami (brak limitu 42 000 PLN);
  • dostawy towarów za pośrednictwem interfejsów elektronicznych ułatwiających te dostawy.

Przekroczenie limitu 42 000 PLN w 2020 r. lub w pierwszym półroczu 2021 r. skutkuje tym, iż od 1 lipca 2021 r. taka sprzedaż jest opodatkowana w państwie zakończenia wysyłki lub transportu, wówczas należy rejestrować i rozliczać VAT w państwie konsumpcji lub rejestrować się do procedury OSS.

Nie ma możliwości wyboru procedury wyłącznie dla części z nich.

Zgłoszenie do procedury jest dobrowolne, odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość rejestracji dostępna jest od 1.04.2021 r. poprzez:https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat

Rejestracja do procedury OSS na deklaracji:


– VIU-R (OSS) – Zgłoszenie w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT (OSS).

Obowiązki podmiotów stosujących nowe procedury:

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży w formie elektronicznej;
  • rejestracja przy przekroczeniu progu 10 000 EUR (42 000 PLN);
  • przechowywanie dokumentacji przez okres 10 lat;
  • składanie deklaracji elektronicznych.Niniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij