Strefa klienta

1

lutego

NIŻSZY VAT – tarcza antyinflacyjna 2.0.

Post opublikowany przez: DORADCA

Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022, poz. 196) w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. zostały obniżone stawki VAT.


Stawka podatku VAT w wysokości: 0 % będzie obejmować następujące pozycje:


  1. towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, czyli np. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze (obniżka z 5 % na 0 %),

  2. środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, innych niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy, z wyłączeniem podłoży mineralnych, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu,

  3. nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej,

  4. ziemi ogrodniczej,

  5. gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).


Stawka podatku VAT w wysokości: 5 % będzie obejmować następujące pozycje: energii elektryczną (CN 2716 00 00), energii cieplnej (obniżka z 8 % na 5 %).


Stawka podatku VAT w wysokości: 8 % będzie obejmować następujące pozycje: :benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49), olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11), biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (obniżka z 23 % do 8 %).

Ustawa przewiduje: w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów spożywczych jest zobowiązany do zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów, czytelnej informacji, że od 1 lutego 2022 r. d dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów jest objęta stawką od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.


Analogiczne informacje zamieszcza sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych, towarów wykorzystujących do produkcji rolnej. Tak samo sprzedawca gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, jest zobowiązany do przekazywania nabywcy towarów informacji o obniżonej wysokości podatku od towarów i usług w powyższym okresie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. Wzór powyższej informacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Informacje, które należy zamieścić przy kasie rejestrującej, w przypadku stosowania obniżonych stawek.


Niniejszy taxletter został sporządzony z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowania na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą specjalisty. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z naszym Zespołem.

źródło fot. Twitter Kancelaria Premiera


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij