Strefa klienta

2

listopada

Dokumentacja cen transferowych w 2017 roku

Post opublikowany przez: DORADCA

Dokumentację podatkową zobowiązany jest sporządzić podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku gdy dokonuje transakcji
z podmiotem powiązanym. Takim podmiotem jest kontrahent, z którym łączą nas powiązania
o charakterze kapitałowym, rodzinnym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.
Od 2017 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa podatkowego dotyczące cen transferowych, warto więc już dziś zobaczyć jakie zmiany szykuje dla nas Ustawodawca.
Dokumentację taką będą zobowiązane sporządzić podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy, równowartość 2 000 000 euro.
W dotychczasowych przepisach tj. obowiązujących do 31 grudnia 2016 roku podmiot, który dokonał transakcji z innym powiązanym podatnikiem, jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji
jeżeli wartość transakcji:
– przekroczyła 100 000 euro, a jednocześnie nie przekracza 20{d6d9750f8e876bde61bdf9c5c9e832d39f5594d2ffa7ab040a00f8cd35f81b58} kapitału zakładowego, albo
– przekroczyła 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo
– przekroczyła 50 000 euro –dla pozostałych transakcji.
Od 2017 roku limity te zostały zniesione, a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej powstaje gdy podmioty powiązane dokonują transakcji lub zachodzą inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość w danym roku przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, gdy:
– przychody podatnika przekroczyły 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż 20 000 000 euro, limit 50 000 euro, zwiększa się o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
– przychody podatnika przekraczają 20 000 000, ale nie więcej niż 100 000 000 euro, limit ten to 50 000 euro, powiększony o 45 000 euro, za każde 10 000 000 euro przychodów powyżej 20 000 000 euro;
– przychody podatnika przekroczyły równowartość 100 000 000 euro, limit ten wynosi 500 000 euro.
Istotne jest również wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej przez podmioty powiązane w przypadku gdy w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który byli zobowiązani sporządzić dokumentację podatkową, przychody nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro.
Ustawodawca zwiększył również procentowy udziału w kapitale innego podmiotu, z którym dokonywane są transakcje z 5{d6d9750f8e876bde61bdf9c5c9e832d39f5594d2ffa7ab040a00f8cd35f81b58} do 25{d6d9750f8e876bde61bdf9c5c9e832d39f5594d2ffa7ab040a00f8cd35f81b58}.
Ustawodawca dokonał również zmian, w zakresie samej dokumentacji podatkowej, która stała się bardziej sformalizowana. Wprowadzono np. konieczność szczegółowego opisu algorytmu kalkulacji rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jeżeli transakcji dokonuje podmiot, którego przychody przekroczyły w roku poprzednim równowartość 10 000 000 euro, wymagany jest również opis analizy danych dotyczących podobnej transakcji z podmiotami powiązanymi. Dodatkowo
w przypadku grup kapitałowych, dokumentacja taka powinna zawierać informację o grupie podmiotów powiązanych w skład, której wchodzi podatnik zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Do przeprowadzenia wymienionej analizy zobowiązane są podmioty, których przychody w roku poprzednim przekroczyły 20 000 000 euro.
W myśl nowych regulacji organy podatkowe mogą żądać przedstawienia w ciągu 30 dni dokumentacji podatkowej. W przypadku gdy, przychody podatnika nie przekraczają wartości 2 000 000 euro, a istnieje prawdopodobieństwo, iż podatnik zaniżał wartość transakcji w celu ominięcia obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej. W pozostałych przypadkach tj. w sytuacji gdy przychody podatnika przekraczają ustawowe 2 000 000 euro, dokumentację należy przedłożyć w ciągu 7 dni od dnia doręczenia żądania przez organ.
Podatnicy są nadal zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, w momencie zawarcia transakcji z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (limit wynosi 20 000 euro), a także w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, gdy łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro.Niniejszy wpis została sporządzona z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informację nie stanowią wyczerpującego opracowanie na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą doradcy podatkowego. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z doradcą podatkowy.


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij