Oferta

Księgowość - usługi


Zapewniamy usługę łączącą pracę księgowego z doradcą podatkowym i radcą prawnym. Klient powierzając nam księgowość zyskuje w ramach jednej usługi bieżący nadzór oraz optymalizację podatkową w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie. Nie działamy więc jak tradycyjne biuro księgowe, w którym na księgowym spoczywa obowiązek księgowania oraz stałego podnoszenia wiedzy w zakresie zmian prawno-podatkowych.

Nasza kancelaria, świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej. Powierzając nam prowadzenie księgowości Państwa przedsiębiorstwa zyskują Państwo pewność, że będzie ona wykonywana rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi standardami. Obok księgowości tradycyjnej nasza kancelaria prowadzi obsługę w formie usług on-line. Zapewniamy elastyczne warunki współpracy – w zależności od rodzaju prowadzonych urządzeń księgowych, usługi księgowe obejmuje:

 

 • weryfikację rodzajów dokumentów będących podstawą do księgowania;
 • określenie zasad prowadzenia ewidencji – polityka rachunkowości;
 • informowanie o błędach w dostarczanych dokumentach;
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT, rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie deklaracji podatkowych do celów podatku VAT;
 • optymalizacja podatkowa
 • opiniowanie umów
 • sprawozdania z transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE;
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzanie tabel amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • przygotowywanie miesięcznych raportów na potrzeby Klienta;
 • zamknięcie ksiąg na koniec okresu sprawozdawczego;
 • przygotowanie zeznań podatkowych PIT, CIT;
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;
 • sprawozdania do GUS, IC, NBP;
 • wnioski kredytowe i okresowe sprawozdania dla instytucji kredytowych, leasingowych, ubezpieczeniowych.

Oczywiście zawsze jesteśmy w stanie dostosować oferowane usługi do indywidualnych wymagań Klienta.