Oferta

Zwrot podatku VAT


Większość krajów Unii Europejskiej posiada własne zasady i procedury składania wniosków o zwrot zapłaconego podatku VAT. Proponujemy Państwu pomoc w zakresie przygotowania i przesłania za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego wniosku VAT-REF w celu otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego w innym kraju członkowskim.

 

W ramach usługi proponujemy:
 

  • werifkację i przygotowanie niezbędnych kopii dokumentów zakupu towarów i usług w innym kraju UE
  • odpowiednie opisanie dokonanego zakupu za pomocą międzynarodowych kodów Rady Europy
  • przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF w odpowiednim terminie oraz przesłanie go do właściwego urzędu skarbowego
  • monitorowanie złożonego wniosku, składanie dodatkowych wyjaśnień oraz kopii wymagancyh dokumentów
  • występowanie jako pełnomocnik podatnika, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny niezbędny do składania stosownych oświadczeń
  • składanie wniosku w języku polskim oraz angielskim, niemieckim lub francuskim