Strefa klienta


en2

26

kwiecień

ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R)

Post opublikowany przez: DORADCA

 

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły korzystne zmiany dla przedsiębiorców w zakresie możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi.

Po pierwsze rozszerzony został katalog tzw. kosztów kwalifikowanych, o które podatnicy PIT i CIT mogą dokonać odliczenia. I tak począwszy od 1 stycznia 2017 r. dodatkowo za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, na:

  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenia postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak i odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Po drugie wydłużono okres, w którym przedsiębiorcy mają możliwości dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Natomiast w przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. podwyższono kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową (B+R) od podstawy obliczenia podatku dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców do 50%. Natomiast pozostałe, duże firmy będą mogły odliczyć 50% kosztów pracy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.


Niniejszy wpis została sporządzona z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jednak ze względu na swój charakter podane informacje nie stanowią wyczerpującego opracowanie na powyższy temat i nie mogą być traktowane na równi z poradą doradcy podatkowego. Po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie z doradcą podatkowy.


Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>