Oferta

Obsługa prawna firm


W ramach obsługi prawnej zapewniamy zarówno stałą współpracę, jak również bieżące konsultacje ad hoc. Zakres obsługi obejmuje kompleksową problematykę, z jaką może spotkać się przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy przedsiębiorcą w procedurze zakładania działalności, przekształceniach oraz likwidacji przedsiębiorstwa.
Obsługa prawna, jaką świadczy nasza kancelaria prawna podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym przez radców prawnych polega przede wszystkim na udzielaniu porad, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów czynności formalnych oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami i urzędami.

Zakres obsługi prawnej realizowany przez naszą kancelarię:

  • sporządzanie projektów umów, procedur, zarządzeń wewnętrznych w oparciu o przepisy KSH, KC, KP oraz nietypowych dokumentów dostosowanych do specyfiki firmy Klienta
  • porady z zakresu kodeksu cywilnego, pracy oraz zagadnień gospodarczych,
  • opracowywanie umów, statutów, uchwał dla spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz obsługa prawna zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników spółek handlowych, zebrań organów fundacji i stowarzyszeń
  • sporządzanie opinii i udzielanie porad oraz konsultacji z zakresu zagadnień kodeksu cywilnego, gospodarczego i pracy,
  • pomoc w procesie zakładania, likwidowania i przekształcenia spółek, fundacji, stowarzyszeń
  • zastępstwo prawne przy procedurze rejestracyjnej, likwidacyjnej oraz przy wszelkich zmianach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym
  • windykacja należności oraz udzielanie pomocy prawnej w negocjacjach pomiędzy wierzycielami i dłużnikami
  • pomoc prawna w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w tym reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą