Oferta

Doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa


Współpraca z doradcą podatkowym to sposób na realne oszczędności w obszarze płaconych obciążeń publiczno-prawnych, jak również bieżące doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszej formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa. Szybką weryfikacją korzyści współpracy z doradcą podatkowym jest dokonanie przeglądu podatkowego, podczas którego ocenie podlegają dotychczas sporządzane rozliczenia, poprawność stosowanych przepisów. Ponadto audyt zakończony jest protokołem zawierającym zalecenia w zakresie optymalizacji podatkowej w firmie oraz zawiera wykaz błędów, które mogą wiązać się z konsekwencjami w razie prowadzonej kontroli przez organy administracji publicznej.

Jednak sama optymalizacja podatkowa to nie jedyny aspekt wsparcia podatnika przez doradcę, naszych Klientów reprezentujemy przed organami administracji publicznej.
 
W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

 

 • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej,
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, UKS i Izbą Skarbową,
 • reprezentacja przed WSA i NSA.

W ramach współpracy z doradcą podatkowym zapewniamy:

 

 • udzielanie porad, sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych
 • doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń przedsiębiorstw
 • reprezentowanie klienta w sporach z aparatem skarbowym, sądem
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia (umowy o pracę, cywilno-prawne, kontrakty menedżerskie)
 • doradztwo związane z zawieraniem transakcji finansowych (podatkowe aspekty umów leasingowych, faktoringu, kredytów)
 • analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja, planowanie podatkowe, przeglądy podatkowe
 • analiza umów gospodarczych w kontekście zobowiązań podatkowych
 • dokumentacja dla podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych
 • rozliczenia podatkowe związane z nabyciem/zbyciem nieruchomości
 • doradztwo związane z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych
 • doradztwo podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz pożyczek
 • zwroty VAT związane z budownictwem mieszkaniowym (VZM)
 • zwroty VAT z krajów UE (VAT-REF)
 • doradztwo w zakresie wdrożenia TAX FREE w przedsiębiorstwie