Strefa klienta


przedsiebiorca

4

maj

Fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców

Post opublikowany przez: DORADCA

W związku z powtarzającym się procederem oraz znaczną liczbą oszukanych przedsiębiorców Ministerstwo przestrzega przed fałszywymi wezwaniami do uiszczenia opłaty w związku z rejestracją podmiotu do rejestru działalności gospodarczej. Wezwania takie pochodzą od prywatnych firm „prowadzących rejestry” i wykorzystujących fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Firmy te kierują do przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść takiego wezwania sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty (przeważnie od 72 zł do 248 zł) na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego do wiadomości przekazu pocztowego. Mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia także na stronie internetowej CEIDG, znaczna liczba przedsiębiorców dokonuje wpłat, gdyż pisma te łudząco przypominają korespondencję urzędową. Często opatrzone są kilkoma „urzędowymi” pieczęciami oraz podpisami, a ponadto znajdują się w nich odwołania do konkretnych przepisów ustawy, co dodatkowo uwiarygodnia fałszywe pismo.

Ministerstwo ostrzegając jednocześnie wyjaśnia, iż jedynym publicznym rejestrem ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, do której to wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wpis do komercyjnego rejestru nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terenie naszego kraju. Natomiast wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne prywatne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, niezwiązaną z CEIDG. Zatem dokonanie żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

– Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

– Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

– Ewidencja Działalności Gospodarczych s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

– Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;

– Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli GALOR Sp. z o.o.;

– Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Tomasz Zabilski, ul. Piastowska 1/2, 48-300 Nysa;

– Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Mariusz Sebastian Breczko Białystok;

– Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach, ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;

– Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przestrzega także przed fałszywymi e-mailami, w których to autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego, a także prosi o otwarcie znajdującego się w tej wiadomości linku. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać takiej wiadomości, ani dołączonego do niej załącznika, gdyż odnośnik z maila prowadzi do zainfekowanego pliku.